Parallax

Nawet 95% ubrań nadaje się do powtórnego użycia czy przetworzenia. Przekaż nam swoją niepotrzebną odzież, my nadamy jej drugie życie, a Ty wesprzesz z nami Fundajcę Aeris Futuro i jej projekt Czas Na Las. Każdy kilogram ma znaczenie!

Jak to zrobić?

Pamiętaj, że przesyłka worka i odbiór ubrań przez kuriera są darmowe!

Ponowne wykorzystanie ubrań jest znacznie bardziej racjonalne i przyjazne dla środowiska, niż ich wyrzucanie, a Twoje wsparcie to także pomoc w ekologicznej inicjatywnie Czas na Las i sadzenie drzew, które mają realny wpływ na poprawę jakości powietrza.

Dlaczego drzewa są tak ważne?
To jeden z najskuteczniejszych sposobów na ochronę przez zmianami klimatycznymi. Jedną z ich najważniejszych funkcji jest neutralizacja wytwarzanych przez człowieka zanieczyszczeń atmosferycznych i redukcja gazów cieplarnianych. Liście drzew działają jak filtry, ograniczając szkodliwe zapylenie w mieście nawet o 75%.

Co stanie się z Twoimi ubraniami?

Ubrania, które przekażesz, zostaną wykorzystane na 3 sposoby:
• recycling tekstyliów (takie jak ściereczki do sprzątania czy wysokiej jakości papier)
• wprowadzenie na rynek dóbr z drugiego obiegu (Ubrania sprzedawane będą w miastach i krajach, których mieszkańcy są mniej zamożni i nie stać jest ich na zakup nowych ubrań. W ten sposób wygenerowane środki finansowe zostaną przekazane na konto fundacji Aeris Futuro)
• powtórne wykorzystanie (z odzieży, która nie nadaje się już do noszenia odzyskuje włókna lub wykorzystuje do produkcji materiałów tłumiących i izolacyjnych w branży motoryzacyjnej, np. Izolacja samochodowa).

Partnerzy:

Parallax
Parallax